0

Om vår integritetspolicy

Bestelprint.nl bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast data som vi behöver för (förbättring) av våra tjänster och hanterar den information vi samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig din information tillgänglig för tredje parter för kommersiella ändamål.

Denna sekretesspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Bestelprint.nl. Startdatum för giltigheten av dessa villkor är 28/09/2018, med publiceringen av en ny version gäller giltigheten för alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad denna information används för och med vem och under vilka villkor denna information eventuellt kan delas med tredje parter. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter du tillhandahåller oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår kontaktperson för sekretessfrågor, du hittar kontaktinformationen i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina data, var vi lagrar dem eller har dem lagrade, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

Webshop-programvara

WooCommerce

Vår webbshop utvecklades med mjukvara från WooCommerce, vi valde Neostrada för vår webbhotell. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss till förmån för våra tjänster kommer att delas med denna part. AndersNeostrada har tillgång till dina data för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina data för något annat syfte. Neostrada är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserade på det avtal vi har ingått med dem. Den här
säkerhetsåtgärder består av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Säkerhetskopior görs regelbundet för att förhindra dataförlust.

WooCommerce

Vår webbshop är utvecklad med mjukvara från WooCommerce, vi är värd för vår webbshop på en server under vår egen hantering. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av data så mycket som möjligt. Hur som helst består dessa säkerhetsåtgärder av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Säkerhetskopior görs regelbundet för att förhindra dataförlust.

Webbhotell

Neostrada

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Neostrada. Neostrada behandlar personuppgifter för våra räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Dessa är inte personuppgifter. Neostrada har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Neostrada är skyldigt att iaktta sekretess på grundval av avtalet.

Neostrada

Vi använder Neostrada-tjänster för vår vanliga e-posttrafik för företag. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra uppgifter så mycket som möjligt. Neostrada har ingen åtkomst till vår postlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsprocessorer

Mollie

Vi använder plattformen från att bearbeta (del av) betalningarna i vår webbshop Mollie. Mollie behandlar dina namn, adress och uppehållsinformation och dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina data för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserade) data med tredje parter. Allt
de ovannämnda garantierna för skydd av dina personuppgifter gäller också för komponenterna i Mollietjänster för vilka de engagerar tredje parter. Mollie lagra inte dina uppgifter längre än tillåtet enligt de lagliga villkoren.

omdömen

Webwinkelkeur

Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeur-plattformen. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur, är du skyldig att ange ett namn och e-postadress. WebwinkelKeur delar denna information med oss ​​så att vi kan länka recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar också ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att förklara din recension. Om vi ​​inbjuder dig att lämna en recension, kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur. De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att engagera tredje parter för tillhandahållande av tjänster, för vilka vi har gett tillstånd till WebwinkelKeur. Alla ovannämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller också för de delar av tjänsterna som WebwinkelKeur engagerar tredje parter för.

Frakt och logistik

PostNL

När du gör en beställning hos oss är det vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi använder PostNL: s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med PostNL. PostNL använder denna information endast i syfte att genomföra avtalet. I händelse av att PostNL engagerar underleverantörer kommer PostNL också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

DHL

När du gör en beställning hos oss är det vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi använder DHL: s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med DHL. DHL använder denna information endast i syfte att genomföra avtalet. I händelse av att DHL engagerar underleverantörer kommer DHL också att göra din information tillgänglig för dessa parter.

Fakturering och redovisning

pengar Bird

Vi använder MoneyBirds tjänster för våra register över vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och information om din beställning. Denna information används för att administrera försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade, MoneyBird har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning. MoneyBird är skyldigt att respektera hemlighet och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. MoneyBird använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än ovan.

Externa försäljningskanaler

Bol.com

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Bol.com-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Bol.com att dela din beställning och personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förlust och obehörig användning.

Syftet med databehandling

Allmänna syften med behandlingen

Vi använder endast dina uppgifter till förmån för våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den order du ger. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att kontakta dig vid ett senare tillfälle - annat än på din begäran - kommer vi uttryckligen att be dig om detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom att uppfylla bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter hålls konfidentiella på grundval av överenskommelsen mellan dem och oss eller en ed
eller juridisk skyldighet.

Automatisk insamlad data

Uppgifter som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Deltagande i skatte- och brottsutredningar

I förekommande fall kan Orderprint.nl hållas på grundval av en juridisk skyldighet att dela dina uppgifter i samband med statlig skatt eller straffutredning. I ett sådant fall tvingas vi dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen erbjuder oss.

Förvaringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Det betyder att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att se detta som en begäran att glömma. Baserat på gällande administrativa skyldigheter måste vi förvara fakturor med dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge giltig löptid löper. Anställda har dock inte längre tillgång till din klientprofil och dokument som vi har producerat till följd av ditt uppdrag.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på personuppgifterna som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter dessa är och hur du kan åberopa dessa rättigheter.

I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi bara kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. I händelse av att du vill ta emot uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig att identifiera dig själv. Vi håller register över avslutade förfrågningar, i händelse av en glömförfrågan administrerar vi anonymiserade uppgifter. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder i våra system.

Du har rätt att när som helst anmäla dig till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätten att se de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig en kopia av all information med en översikt över processorer som har denna information på den e-postadress som vi känner till, med uppgift om kategorin under vilken vi har lagrat dessa data.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att ha de uppgifter som vi behandlar eller behandlat som hänför sig till din person eller som kan spåras tillbaka till detta. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig en bekräftelse på att informationen har ändrats på den e-postadress som vi känner till.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätten att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du tar bort begränsningen.

Rätt till överförbarhet

Du har alltid rätten att de uppgifter som vi behandlar eller behandlat som hänför sig till din person eller som kan spåras tillbaka till detta utförs av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig kopior eller kopior av all information om dig som vi har behandlat eller som har behandlats på vår räkning av andra processorer eller tredje parter på den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet kommer vi inte längre kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt till invändningar och andra rättigheter

I sådana fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Bestelprint.nl. Om du gör invändningar kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i väntan på behandlingen av din invändning. Om din invändning är välgrundad kommer vi att förse dig med kopior och / eller kopior av data som vi bearbetar eller har behandlat och sedan avbryta behandlingen permanent.

Du har också rätten att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslut eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rätt gäller. Om du tror att detta är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för sekretessfrågor.

Cookies

Google Analytics

Cookies från det amerikanska företaget Google placeras via vår webbplats som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att tillhandahålla tillgång till denna information enligt tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar denna information med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra datasätt och på detta sätt följa dina rörelser på internet. Google använder denna information för att erbjuda riktade annonser (Adwords) och andra Google-tjänster
och produkter.

Cookies från tredje part

I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies anges detta i detta integritetsförklaring.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Men du hittar alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn har konsekvenser för det sätt på vilket vi bearbetar redan insamlade uppgifter om dig, kommer vi att informera dig via e-post.

Kontakt

Orderprint.nl

Carrer Ribalta 2, 201 46001 València Spanien
Telefonnummer: +316 122 726 16
E-postadress: hallo@bestelprint.nl
Momsnummer: ESY7903765J
NIE-nummer: Y7903765J
Kontaktperson för sekretessfrågor
Gert Snijder

stäng

Framgång! Hoppsan!

stäng

Välj inställningar

stäng